לעמוד התוכנית: מורידים את הרף

אל תשאלו אותנו למה הוא רצה לבוא לזה.

הוא בטוח מתחרט

מורידים את הרף 113 – יודה ויודה מארחים את דודו רוז – 30/08/2022