לעמוד התוכנית: מורידים את הרף
מורידים את הרף 132 – 31/10/2023