לעמוד התוכנית: מורידים את הרף
מורידים את הרף 137 – 13/2/24