השדרנים:
לעמוד התוכנית: Mostly Harmless

Srefa – A Letter To Self
Prey For Nothing – The Screaming Shore
Accept – The Reckoning
Megadeth – Youthanasia
Ma'zor – Animal Cargo Ship
Disturbed Feat Nina Strauss – Dead Inside
In Flames – Suburban Me
Submasq – Nomad
Iron Maiden – Heaven Can Wait
Tyr – Dragons Never Die

Mostly Harmless 52 – ירון הורינג 1/4/24