השדרנים:
לעמוד התוכנית: Mostly Harmless

Metallica – Crown of barbbed wire
Sinnery – The Burning
Eleine – Suffering
Soulfly – Back to the primitive
Unleash the pain – Runaway
Yagon – Last drops of rain
Alien Weaponery – Te Ara
Clapsodra – Korban (FEAT Kobi Farhi)
The Great Machine – Hell and Back
Hatebreed – Preseverance

Mostly Harmless 43 – ירון הורינג 8/1/24