השדרנים:
לעמוד התוכנית: Mostly Harmless

Sepultura – The Hunt
Devin Townsend Project – Offer your light
Caturix – Voodoo Death
Pain – Party in my head
Tomorrow's Rain – Sunrise
Tillian – Monster
Deftones – Goon Squad
Suicide Silence – Slaves To Substance
Ostra Torn – Practice
In Flames – Become One
Metallica – Dyres Eve

Mostly Harmless 46 – ירון הורינג 12/02/2024