השדרנים:
לעמוד התוכנית: Mostly Harmless

Song-List:
Tenecious D – Maste Exploder
Dukatalon – ZX
inLabirinth – Mexican Standoff
Jinjer – Outlander
Mamma Bear – Freaksuit
Behemoth – We are the next 1000 years
Katla – Hvila
Penguin on fire – Good morning farmer/Tractor
Brat – Hesotation Wound
קין והבל 90210 – מלחמת אחים
Slaughter to prevail – Viking
Tomorrow's Rain – Moaka

Mostly Harmless 54 – ירון הורינג 15/4/24