השדרנים:
לעמוד התוכנית: Mostly Harmless

Of Origins – Dusk On My Hands

The Omnific – Matai

Be'lakpr – Grasping Light

Shell Beach – Feeble Glory

AWS – Odaat

Paradise Lost – Fallen Children

In Flames – Pure Light Of Mind

V.I.A – Gaslight

Srefa – The Hunt

Hotbox – Big Bag Jhonny

Body Count – There Goes The Neighborhood

Mostly Harmless 16 – ירון הורינג – 10.4.23