השדרנים:
לעמוד התוכנית: Mostly Harmless

Iced Earth – Dystopia
Unearth – The Wretched;The Ruinous
Canine – I.U.T.B.F
Lorna Shore – Cursed to die
Diamond Head – Am I Evil
Battle Beast – Straight to the heart
Mynas – Rise
Hatesphere – Cutthroat
Sepultura – Cut-Throat
Distorted Harmony – Downfall
Red Sun Lord – I command You
Winterhorde – Underwater Moon
Mayhem – Freezing Moon
Annihalator – Riot
Infent Anhilator – Blasphemian
Cattle Decapitation – We eat our young
Analepsy – Edge of chaos
Matricide – Unreality
Batushka – Yekteniya III
Serpent – Beneth the forest of the dead

Mostly Harmless 10 – ירון הורינג 20/02/2023