השדרנים:
לעמוד התוכנית: Mostly Harmless

Last to die – מדינה של גנבים
Hatebreed – Set it right (Start with yourself)
The Fading – The Great Reset
Dark Tranquility – Atoma
Saffek – Electrocute (Live)
Twisted Mind – Back Home
Slaughter to Prevail – K.O.D
Metallica – Of wolf and man
Prey For Nothing – Ze Lo Noah
Sgàile – Kick Louder, Kick Harder
Kreator – United in hate

Mostly Harmless 56 – ירון הורינג 27/05/2024