השדרנים:
לעמוד התוכנית: Mostly Harmless

Battle Beast – Master Of Illusion
The Halo Effect – In Broken Trust
Sepultura – Cut Throat
Nevermore – Dead heart in a dead world
Winterhorde – The Greatest plague of earth
Watain – We Remain
Dissection – Mahakali
Judas Priest – Judas Rising
Megadeth – Kiling Time
Hate Spectrum – Lying to your face
Gojira – Born For One Things
Brcds – Blinded in chains (A7X cover)
Bloodrunner – Brainchild
The Black Dahlia Murder – Reciept
Myrath – Believer
Ferium – By the book
Huntress – I want to fuck you to death
Baroness – Isak
Batushka – Yekatarina I
Skindred – Gimme that boom

Mostly Harmless 3 – ירון הורינג 26/12/2022