לעמוד התוכנית: עוד יום

1 Lucero – One last F.U. 2023
2 Brand New – Bed 2009
3 Model/Actriz – Mosquito 2023
4 Pink Floyd – Time 1995
5 Pixies – Cactus 1988
6 Buzzcocks – You tear me up 1978
7 אור בן ציון – אורות ממבט ראשון 2023
8 מונד – סימנים 2023
9 נעם נבו – חרקירי 2011
10 שאול מרגלית – ציפור 2023
11 Talking Heads – Psycho Killer 1984
12 10000 Maniacs – Because The Night 1993
13 Bruce Springsteen – Long time comin' 2005
14 Joni Mitchell – Marcie 1968

עוד יום, תכנית הבוקר – דוד שאבי 06/03/2023