לעמוד התוכנית: עוד יום
עוד יום, תוכנית הבוקר 720 – יובל יוספסון