לעמוד התוכנית: עוד יום - תכנית הבוקר
עוד יום, תכנית הבוקר 737 – יובל יוספסון 08/05/2024