לעמוד התוכנית: עוד יום

1 Green Bullfrog – Bullfrog 1970
2 The Pretenders – Bad Boys Get Spanked 1981
3 The Cure – In Between Days 1985
4 Grandaddy – Hewlett's Daughter 2000
5 Viagra Boys – Troglodyte 2022
6 רוית סלמון – בין התקרה לרצפה 2022
7 נחל רוה – צוללת 2022
8 אסטרוגן – תמיד בסוף 2022
9 טל לוטן – שלושה ימים 2019
10 Steven wilson – Drive home 2013
11 Fontaines D.C. – Big shot 2022
12 Elvis Costello – New lace sleeves 1981
13 Tom Waits – Cold cold ground 1987

עוד יום, תכנית הבוקר – דוד שאבי 08/08/2022