לעמוד התוכנית: עוד יום

1 Whiskeytown – Inn town 1997
2 The Delines – Where are you sonny? 2019
3 Stevie Ray Vaughan – Tin pan alley 1984
4 Radiohead – Pyramid Song 2001
5 Bruce Springsteen – Balboa park 1995
6 Laura marling – What he wrote 2010
7 Cassandra Wilson – Love Is Blindness 1996
8 Cat power – Colors and the Kids 1998
9 Gillian welch – Chinatown 2020
10 Joni Mitchell – Little green 1971
11 Tom Waits – Time 1985

עוד יום, תכנית הבוקר עם דוד שאבי – 09/10/2023