לעמוד התוכנית: עוד יום - תכנית הבוקר
עוד יום, תוכנית הבוקר 721 – יובל יוספסון 10/1/24