לעמוד התוכנית: עוד יום - תכנית הבוקר
עוד יום, תכנית הבוקר – דוד שאבי 14/03/2022