לעמוד התוכנית: עוד יום - תכנית הבוקר

1
hard candy
angel of 14th street
mr. jones (live woodstock 99)
scarecrow
coming around
cowboys
sundays
los angeles
accidentlly in love
2
big yellow taxi
american girls
up all night (Frankie Miller goes to hollywood)
hanging around
all my friends
a long december
angels of the silence
have you seen me latley
rain king
a murder of one

עוד יום, תכנית הבוקר – ספיישל Counting Crows – יובל יוספסון 14/08/2022