לעמוד התוכנית: עוד יום
עוד יום, תכנית הבוקר 738 – יובל יוספסון 22/05/2024