לעמוד התוכנית: עוד יום - תכנית הבוקר

1 Rory Gallagher – Continental Op 2013
2 The sadies – Starting all over again 2013
3 Neil Young – Down by the river 1987
4 Frank Zappa – Shut up and play yer guitar 1981
5 רועי שיברו סיון – דופק 2022
6 גיא בן שמעון – נשאר כאן 2022
7 דניאל כרמלי – נווד 2022
8 נוי רוטנבג – אף פעם 2017
9 Cocteau Twins – Lorelei 1984
10 Wand – Wonder 2019
11 The smile – Speech bubbles 2022
12 supergrass – Sitting up straight 1995
13 Nick Cave – Mermaids 2013

עוד יום, תכנית הבוקר – דוד שאבי 23/05/2022