לעמוד התוכנית: עוד יום
עוד יום, תכנית הבוקר 663 – יובל יוספסון 18/09/2022