לעמוד התוכנית: עוד יום
עוד יום, תכנית הבוקר 709 – יובל יוספסון- 29/10/2023