לעמוד התוכנית: עוד יום
עוד יום 703 – תוכנית הבוקר עם יובל יוספסון – 3.9.23