השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק
סן פטרוק 29 – עופר פרוינד 02/02/202