השדרנים:
לעמוד התוכנית: אני לא בפסקול

▪️Sports Team – Dig!
▪️The Reytons – Avalanche
▪️Viagra Boys – Ain't No Thief
▪️Leg Puppy – Warm Leatherette (The Normal cover)
▪️Enola Gay – Cold
▪️Ty Segall – Harmonizer
▪️Lime Garden – Bitter
▪️Eades – Liquid Gold
▪️Feet – Sit Down
▪️The Chameleons – Where Are You?
▪️Fafa Galoure – Is It So
▪️Bryan's Magic Tears – Sad Toys
▪️LUMER – English Dream
▪️Cherubs – Fist In the Air
▪️Courting – Famous
▪️TV Priest – LifeSize

————SECOND HOUR———

▪️Hallan – Money Talks
▪️FOALS – Wake Me Up
▪️CABBAGE – Get Outta My Brain
▪️Kills Birds – Cough Up Cherries
▪️Nothing – Chloroform
▪️Other Half – Pastoral Existence
▪️King Hannah – New York, Let's Do Nothing
▪️The Meffs – Dead In The City
▪️Panick Shack – Meal Deal
▪️Warmdustcher – Fatso
▪️The Paranoyds – Sunburn
▪️O. – Micro
▪️HighSchool – Only A Dream
▪️TRAAMS – Comedown
▪️ Somesurprises – Be Reasonable
▪️DIIV – Brown Paper Bag

אני לא בפסקול 129 – שיר אסולין 16/6/24