השדרנים:
לעמוד התוכנית: אני לא בפסקול

▪️Fat Dog – King of the Slugs
▪️Viagra Boys – Just Like You
▪️Opus Kink – I Wanna Live With You
▪️Hauspoints – New Builds
▪️Legss – Hollywood
▪️Torpedo – Poem
▪️Barrie Gleddin & Kes Loy – Dark Escape
▪️Pale Honey – Get These Things Out of My Head
▪️Moderat – Rusty Nails
▪️Working Men's Club – Be My Guest
▪️Average Life Complaints – Skinned Alive
▪️ DEADLETTER – Mere Mortal
▪️Moreish Idols – Nocturnal Creatures
▪️The Kundalini Genie – Too Early, Too Late

—————–SECOND HOUR—————

▪️Hallan – Unwomanly Face of War
▪️Big Special – This Here Ain't Water
▪️Pop Vulture – Left For Dead
▪️Eugene Dubon – I Am D.B. Cooper
▪️Tramhaus – Beech
▪️Splint – Continuing Endless
▪️JOHN – Hopper On the Dial
▪️מורחת לאקום – עולם צפוף (קאבר לקליק)
▪️Do Nothing – Happy Feet
▪️Manchester Orchestra – The Wolf
▪️Been Stellar – All In One
▪️Dust – Trust U See
▪️Zac Lawrence – A Day ain the Carnival

אני לא בפסקול 126 – שיר אסולין 19/5/24