השדרנים:
לעמוד התוכנית: אני לא בפסקול

▪Gurriers – Nausea
▪Sprints – Up and Comer
▪HotWax -Phone Machine
▪Frankie and The Witch Fingers – Weird Dog
▪Goat – Join the Resistance
▪JOHN – At Peacehaven
▪Egyptian Blue – To Be Felt
▪Stuart Pearce – Beat Sensation
▪Death Valley Girls – Magic Powers
▪Screens 4 Eyes – Patterns
▪DEADLETTER – Zeitgeist
▪Folly Group – Big Ground
▪Bar Italia – My Little Tony
▪English Teacher – The World's Biggest Paving Slab
▪ Nation Of Laguage – Sightseer
▪TVAM – Cotasol
—–SECOND HOUR——
▪Dream Nails – Ballpit
▪Heavy Lungs – All Gas No Brakes
▪The Cool Greenhouse – Smile, Love!
▪Sleaford Mods – Big Pharma
▪Talk Show – Closer
▪Lime Garden – Love Song
▪Adi Shaham – Murder On the Dance Floor
▪Pale Blu Eyes – Spaces
▪ The Kundalini Genie – The Choice Not to Decide
▪NewDad – Angel
▪The Paranoyds – BWP
▪Echo Ladies – Getting On Me
▪Leg Puppy – Warm Leatherette (The Normal cover)
▪Sextile – LA DJ
▪Scaler – Loam
▪The Chemical Brothers – Skipping Like a Stone (ft. Beck)
▪The Murder Capital – Heart In the Hole

אני לא בפסקול 119 – שיר אסולין 01/10/2023