השדרנים:
לעמוד התוכנית: אני לא בפסקול

▪️Sports Team – The Drop
▪️The Queen's Head – Tonight I Saved A Life
▪️Splint – Military Procedures
▪️Ottis Coeur – Labrador
▪️Hallan – Money Talks
▪️Blood Red Shoes – An Animal
▪️Peeping Drexels – Lenny
▪️Total Luck – Ramble
▪️Sirenot – Heart Of Stone
▪️Talk Show – Underworld
▪️The Well Bears – You
▪️Sweaty Palms – Me, Myself And I
▪️The Big Moon – Trouble
▪️Sprints – Literary Mind
▪️iLiKETRAiNS – The Spectacle
▪️Grandmas House – Body

—SECOND HOUR—

▪️The Pleasure Dome – If Meaning
▪️METZ – Come On Down (feat. Joe Talbot)
▪️DEADLETTER – Weights
▪️Meryl Streek – Death To The Landlord
▪️Been Stellar – My Honesty
▪️Rain Dirty Valleys – Black Madonna
▪️A Place To Bury Strangers – Ego Death
▪️The Grand Mal – Rule My Soul
▪️Stellar Lane – Open Your Eyes
▪️Tummyache – Alive Again
▪️Self Help – Bamboo
▪️Hotel Lux -Common Sense
▪️The Murder Capital – A Thousand Lives
▪️The Vacant Lots – Consolation Prize

אני לא בפסקול 82 – שיר אסולין 02/10/2022