השדרנים:
לעמוד התוכנית: אני לא בפסקול

▪️JOHN – Theme New Bond Junior
▪️DITZ – Teeth
▪️Gilla Band – Backwash
▪️LUMER – English Dream
▪️Hey Colossus – Honey
▪️Horsegirl – Anti-Glory
▪️English Teacher – Wallace
▪️Ottis Coeur – Léon
▪️Shame – Fingers Of Steel
▪️Maruja – Thunder
▪️Whitelands – Born In Understanding
▪️Dmitry Polykov – So Sweet
▪️IST IST – Mary In The Black And White Room
▪️Enola – Strange Comfort
▪️Billy Nomates – Spite

—SECOND HOUR—

▪️Bob Vylan (Feat. Laurie Vincent) – The Delicate Nature
▪️Lambrini Girls – Help Me I'm Gay
▪️Warmduscher – Fatso
▪️Fat White Family – Fringe Runner
▪️Lice – Presuader
▪️PEEL – Under The Sun
▪️Shen – Istambul
▪️The Cool Greenhouse – Hard Rock Potato
▪️Pop Vulture – Lionel's Big Problem
▪️Feet – Can't Get In
▪️Public Body – Break From Life
▪️Winter (Feat. Hatchie) – Atonement
▪️Flossing – Side Eye Life
▪️TVAM – Semantics
▪️Bryan's Magic Tears – Sad Toys

אני לא בפסקול 89 – שיר אסולין 11/12/2022