השדרנים:
לעמוד התוכנית: פטרוק לילה

דניאלה ספקטור – כשאין בי אהבה
נגה שלו – ימי חיינו
פלורה – אגו
רעות תימור – עדן
מיכל גוטמן – PIGEON HUN
הלל גיבעון – Trampoline
לירון מנטון – סיפורים
נועה מאיר – סיכוי
רותם שרמן – דם וזמן
פונץ' – נער
עלמה דניאל – ספירה לשלוש
גבע אלון – Running down
רותם שרמן – יש רוח
רויה רייש – לילה
ניר פופליקר – בדרכך

פטרוק לילה 182 – מאיר הוברמן 5/6/24