השדרנים:
לעמוד התוכנית: פטרוק לילה

Queen – You're My Best Friend
כרמלה גרוס ואגנר – החבר של המשוגע
The Modern Lovers – Girlfriend
קרח תשע – החברה שלי לשעבר
The Smiths – Girlfriend in a Coma
הילה רוח – על בנים שיש להם חברה
Concrete Blonde – I Wanna be Your Friend Again
איפה הילד – כולם רוצים חבר
John Cale – Fear is a Man's Best Friend
אפרים שמיר – חבר בחברת עצמי
Red Hot Chili Peppers – My Friends
מאור כהן – חבר'ה (שיר הדו-דה-דיי)
Confidence Man – Boyfriend (Repeat)
נערות ריינס – לשמור על החברים

פטרוק לילה 61 – אלכס ז'יליצקי 12/01/2022