השדרנים:
לעמוד התוכנית: פטרוק לילה

Sound & Shape – Beautiful Anger

Cardinal Black – Ain't My Time (Live)

Cardinal Black – I'm Ready (Live

Nightmare of My Dreams – DarWin (feat. Govan, Phillips, Sheehan)

Avi Rosenfeld – Time Of The Wolves

Avi Rosenfeld – Trumpets Of War (feat. Carsten Lizard Schulz)

Sara Robinson – Soul Survivor

Ace Monroe ­– Letters

Gary Cain – Attitude

Kenny Wayen Shepherd – I Got A Woman

Feather And The Magic Word – Feathery

Avenged Sevenfold – Nobody

פטרוק לילה 96 – איל אורטל 2/6/24