השדרנים:
לעמוד התוכנית: פטרוק לילה

Orphand Land – The Cave

Oded Tamsoot – A Better Man

Frida Raz – Black Smoke

Shoo Bee Doom – Swingin It

David Carmel – Play Some Rock 'N' Roll

Junkyard Drive – Blood Red Sky

OdinMann – The Hooligan

Jonny Lang ­– Still Rainin

Jonny Lang – Don’t Stop (For Anything) (Live)

Jonny Lang – A Quitter Never Wins (Live)

Philip Sayce – teamroller Powerful Thing (Live)

The Black Armadillos – I Feel Electric (Live)

פטרוק לילה 92 – איל אורטל 21/4/24