השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Taxi Violence – Brainmash
Springbok Nude Girls – Best Friends, Best Enemies
Prime Circle – Out of This Place
The Narrow – You Don't Get to Quit
Monstroid – Navigator
Goat Throne – Long Time Gone
Capgras Delusion – ULTRAviolence
Scarlet Host – Insecurities
Ruff Majik – Swine Tooth Grin
Far from Who We Are – This Is War
Dirty Moonshine – Shake the Roof
Diverted Disorder – Destroyed By Fate
Headfury – Phantom Lover
Jasper Dan – Señor Snake
Deity's Muse – This Broken Scar
Jasper Dan – Straight 8
Battery 9 – You Little Thief
Ethyl Ether – Under the Milky Way

סן פטרוק 110 – גלית סגל 26/07/2022