השדרנים:
לעמוד התוכנית: פטרוק לילה
פטרוק לילה 20 – חביב ארבל 03/10/2023