השדרנים:
לעמוד התוכנית: פטרוק לילה
פטרוק לילה 16 – חביב ארבל 05/09/2023