השדרנים:
לעמוד התוכנית: פטרוק לילה
פטרוק לילה 12 – חביב ארבל 08/08/2023