השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Black Smoke Trigger – Perfect Torture
Mick Mars – Undone
Words Of Farewell – Stories To Forget
Eyes Wide Open – Watch You Bleed
Sable Hills – No Turning Back
Harper – I Hope You Choke
BRCDS – The Razor (Bleed You Dry)
Stained With Silver – Opaque
Bad Wolves – Knife
Alpha Wolf – Sucks 2 Suck
EXA – Cease to Exist
Nik Nocturnal – Undisturbed
Consciously Dying – Hysteria
Ma'zor – Duat
Tomorrow's Rain – Sunrise

סן פטרוק 164 – איתמר עדן 12/2/24