השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Iron Maiden – Moonchild
Jimi Hendrix – Voodoo Child
Manowar – Sons of Odin
Spartan – Sons of Sparta
Ugly Kid Joe – Cats In The Cradle
Hollenthron – Son of Perdition
The Night Eternal – Son Of Sin
Dave Navarro – Mourning Son
Kansas – Carry on Wayward Son
Garbage – Queer
Kreator – Son of Evil
Immortal – Sons of Northern Darkness

סן פטרוק 41 – איתמר ענברי 14/03/2022