השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Flat Earth – Cyberain.

Bush – Nowhere To Go But Everywhere.

Florence Black – Bed Of Nails.

Black Oak County – Back For Blood.

Jordan Red – Way Down.

Shinedown – Sound of Madness.

Full House Brew Crew – Black Flag.

Gin Annie – Last One Alive.

Scarlet Rebels – Nothing to Say.

The Elite – Thousand Years Wide.

Bring Me The Horizon – Kool-Aid.

Glass Helix – Find A Way.

Scarefield – House of the Rising Sun.

Venues – Radiate Me.

Sable Hills – Odyssey.

Lord Dying – The Universe Is Weeping

סן פטרוק 160 – איתמר עדן 15/01/2024