השדרנים:
לעמוד התוכנית: פטרוק לילה

Slayer – War Ensemble
Sodom – Magic Dragon
Exodus – Verbal Razors
Six Feet Under – Amerika The Brutal
Biohazard – Remember
Ministry – Search and Destroy
Grave Digger – The Grave Dancer
Enchant – Under Fire
Saxon – Broken Heroes
Black Sabbath – Hand of Doom
Alice In Chains – Rooster
Rage Against The Machine – Wake Up

פטרוק לילה 33 – איתמר ענברי 20/01/2022