השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Grant Nicholas – Soul Mates
My Sad Captains – Goodbye
Blonde Redhead – No More Honey
Yuck – Athena
And You Will Know Us By the Trail of Dead – The Doomsday Book
Kasabian – Bumblebee
Julian Casablancas and the Voidz –Where no Eagles Fly
Young the Giants – Crystalized
Cheatas – Geographic
We Are Scientists – Dumb Luck
Against Me! – Unconditional Love
Buzzcocks – The Way
Parquet Courts – Sunbathing Animal
The Muffs – Paint by Numbers
The Vines – Metal Zone
Mogwai – Master Card
Paradise Lost – Hear the Night

סן פטרוק – רועי כנפו 11/1/24