השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Neurosis – Shelter
Inflames – The Quiet Place
Orgy – Waste
Lamb of God – Laid to Rest
The Haunted – 99
Shadows Fall – What Drives the Weak
Megadeth – Blackmail the Universe
Nightwish – Nemo
Paradise Lost – Silent in Heart
Cradle of Filth – Nymphetamine
Within Temptation – Stand My Ground
My Dying Bride – Catherine Blake
Cult of Luna – Leave Me Here

סן פטרוק – רועי כנפו 25/4/24