השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Time for Something Real – Orphans, Widows and Broken Shields

Neverland in Ashes – Cross My Heart

Interia, Pledge Allegiance – Gunslinger

Orphaned Land – All is One

David Bowie – Little Wonder

Babylon Zoo – Spaceman

תיסלם – פרצופה של המדינה

Loreena McKennitt – The Old Ways

Mandragora Scream – Lily Rose

Moran Magal – Secret Way to Heaven

The White Buffalo – Come Join the Murder

Senead Oconnor – Silent Night

Dire Straits – On Every Street

סן פטרוק 51 – רועי קופרמן 28/12/2022