השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Mad Season  – All Alone
SCREENS – FALSE REVOLT
Temple Of The Dog – Wooden Jesus
Orphaned Land – The Simple Man
כנסיית השכל – אני מאמין
Eleven – Kneeling On One Knee
Portishead – Roads
IDLES – GRACE
חשש אמיתי – קץ ההיסטוריה
Emma Ruth Rundle – Darkhorse
Chris Stapleton – White Horse
Graveyard – Cold Love
Tal Zohar David – Body

סן פטרוק 145 – נופר נירן 25.12.23