השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

זוהר אסא – לא נותר דבר
מור רומ – מטאור
גדי רונן – שמש חדשה
אור כשדים – סדום
Pond – Human Touch
Shinedown – Cut the Cord
Reef – Shoot Me Your Ace
Coach Party – Can't Talk, Won't
Waxahatchee – Silver
Public Body – Hard to Concentrate
Paris Alexander – Lost in the City
Stranger and Lovers – Death Song
Nine Inch Nails – The Hand That Feeds
Then Comes Silence – Apocalypse Flare
Paradise Lost – Colossal Rains
Depeche Mode – Walking in My Shoes

סן פטרוק -רועי כנפו 16/12/2021