השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

ערן צור – ערב ב' כסלו
יערה טופ – יוסף גולד
שני פלג – ניתוקים
חשש אמיתי – רוורס
אליאל קריספיל – ירח מלא א'
Unservant – Isn't Selfish Isn't Pride
Yeled Zaiin – Killer in the Band
Hallan – Modern England
Sweaty Palms – Nice to Be Nice
Thrice – Promises
Iron Maiden – Stranger in a Strange Land
Paradise Lost – Our Saviour
Opeth – The Moor

סן פטרוק – רועי כנפו 17/11/2022