השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Agalloch – In the Shadow of Our Pale Companion
Cathedral – Aphrodite's Winter
Paradise Lost – Xavier
Bathory – Mother Earth Father Thunder
Nightwish – End of All Hope
Dream Theater – Blind Faith
Opeth – Deliverance

סן פטרוק – רועי כנפו 19/05/2022