השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

זוהר אסא – כשהוא יבוא
מור רומ – אני עומדת
טריפולי – הלך רוח
אור כשדים – לב פיגיון
אפור גשום – תנשמת
Sanskrit – Is It All
Vini Vicious – New York
Shy Nobleman – The Killing Angel
Garbage – Wolves
Feeder – Magpie
Paradise Lost – Close Your Eyes
Julie – Starjump
Zwan – Honestly
Dinosaur Jr. – Drawerings
Oasis – The Hindu Times

סן פטרוק – רועי כנפו 25/11/2021